Αντλίες Θερμότητας

ζεστού νερού χρήσης

Την ανάγκη για παροχή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες και μικρούς επαγγελματικούς χώρους έρχονται να καλύψουν οι αντλίες της σειράς DHW-C. Με κύρια πηγή ενέργειας τον αέρα, πετυχαίνουν την κάλυψη των αναγκών με πολύ χαμηλότερο κόστος από τα συμβατικά συστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το παραγόμενο ζεστό νερό μπορεί να αποθηκεύεται στο δοχείο ζεστού νερού και να χρησιμοποιείται όποτε ο χρήστης το απαιτεί, άμεσα.

© 2015 Κλιματιστικά Inventor